Medarbejdere

I Forrebyggelse, Træning og Rehablitering arbejder en bred vifte af fagligheder. Her kan du læse en beskrivelse af arbejdsområderne for de forskellige personalegrupper.

Trænings- og aktivitetsmedarbejdere

I afdelingen er der ansat trænings- og aktivitetsmedarbejdere, der varetager den vedligholdende træning af kommunens borgere. Holdene er fordelt ud over kommunen, og trænings- og aktivitetsmedarbejderne er fordelt i mindre teams og sidder fysisk på nogle af aktivitetscentrene.

Fysioterapeuter

Fysioterapeuterne varetager forskellige genoptræningshold: knæ-, alloplastik-, skulder-, ryg, KOL, kræft, bækkenbund, almene genoptræningshold og hjerterehabilitering mv. samt den individuelle træning af fysiske funktionsnedsættelser. 

Fysioterapeuterne varetager hver især forskellige fagområder, hvor de har særlig viden og erfaring bl.a. inden for rehabilitering af hjerneskadede. 

Afdelingens fysioterapeuter og ergoterapeuter arbejder tæt sammen omkring den enkelte borgers genoptræning og rehabilitering.   

Ergoterapeuter

Ergoterapeuterne varetager håndkirurgiske hold, genoptræningshold, samt individuel træning af borgerne i forhold til at mestre hverdagsaktiviteter (ADL). Ergoterapeuterne arbejder tæt sammen med afdelingens fysioterapeuter, omkring den enkelte borgers genoptræning/rehabilitering. Desuden arbejder nogle af ergoterapeuter udelukkende med neurologiske borgere og indgår i neuroterapeutisk team.