Klinisk undervisning

Vi modtager ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende fra UCL og social og sundhedselever. Her kan du læse lidt om, hvordan det kan være at være studerende hos os. Din kliniske undervisning er individuelt tilpasset ud fra de mål, du har sat dig, og de mål der er fastsat fra uddannelsens side.