Vedligeholdende fysisk træning

Formålet med vedligeholdende fysisk træning er, at du får mulighed for at vedligeholde dine fysiske, psykiske og sociale færdigheder, samt evnen til at udføre daglige gøremål.

Målet med fysisk vedligeholdende træning, kan være:

  • At du fastholder og evt. forbedrer din funktionsevne og dit aktivitetsniveau. 
  • At du bliver bevidst om dine ressourcer, og hvordan du bedst udnytter dem. 
  • At du får hjælp til selvhjælp.
  • At du bliver mindre afhængig af andres hjælp. 

Træningen tager afsæt i din fysiske formåen og under hensyntagen til din alder, sygdom, skader, samt din motivation.

I tilknytning til den fysiske træning, er der socialt samvær med kaffe og brød.