Kørsel til vedligeholdende træning

Der gælder særlige regler for kørsel til vedligeholdende. Du kan læse om dine muligheder for transport her

Hovedregel

Hovedreglen er at du selv skal sørge for din transport til vedligeholdende træning. Hvis du ikke selv kan varetage din transport eller af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan du blive visiteret til siddende transport med taxa.

Kørslen aftaler du med aktivitetsmedarbejderen på aktivitetscentret.

Der er brugerbetaling på kørslen - 25 kr. hver vej. Beløbet betales til chaufføren. Det er Fynbus/Flextrafik, der udfører kørslen.