Henvisning til vedligeholdende træning

Alle borgere med fysiske funktionsnedsættelser kan henvises til vedligeholdende træning. Du kan læse mere hvordan du bliver henvist til tilbuddet.

Du skal henvises til vedligeholdende træning i Faaborg-Midtfyn Kommune. Henvisningen kan komme fra dig selv, dine pårørende, egen læge, hjemmepleje, sygepleje eller sygehuset.

Henvisningerne sendes til os, du kan finde adresserne og telefonnumre i telefonlisten. Du skal sende beskeden til det team der ligger tættest på din bopæl. 

Når vi har modtaget henvisningen, vil vi undersøge, hvilket tilbud der evt. kan dække dine behov. Vi kontakter dig og aftaler et hjemmebesøg, her kan vi sammen finde det tilbud, der dækker dine behov.