Heldagstilbud

Tilbuddet er for dig, der har en svær funktionsnedsættelse og behov for vedligeholdende træning af fysiske, psykiske og især sociale kompetencer.

Et heldagstilbud, kan indeholde mange forskellige aktiviteter. Det kan være brætspil, kortspil, en gåtur i nærmiljøet omkring aktivitetscentret osv. Om sommeren er vi gerne udendørs når vejret tillader det, og her kan vi spille petanque, bowling mv. Det kan også være vi diskuterer nyhederne i avisen.  

Alle aktiviteter er tilrettelagt så alle kan være med, uanset funktionsniveau.