Vedligeholdende træning

Formålet med vedligeholdende træning er, at du får mulighed for at vedligeholde dine fysiske, psykiske og sociale færdigheder, samt evnen til at udføre daglige gøremål. Herunder kan du læse om vedligeholdende træning og heldagstilbud, samt kørsel og henvisning mv.