Mindfulness

Mindfulness er et tilbud til dig der ønsker nyt redskab til at håndtere psykiske problemstillinger eller kroniske smerter.

Er din hjerne af og til sat på automatpilot?

Det er den, når tankerne hele tiden vandrer, når tankerne er i fortiden eller fremtiden, når sindet kommenterer, vurderer, kritiserer og bekymrer sig.

Målgruppen:

Borgere hvor psykiske lidelser herunder stress, angst og lettere depression og/eller kroniske smerter, undgør en væsentlig sundhedsrisiko. 

Formålet er:

At borgeren opnår bedst muligt udgangspunkt for håndtering af psykiske problemstillinger og kroniske smerter. som er en forudsætning for at bevare eller forbedre borgerens funktionsniveau og mestringsevne.

Træningen består af:

Mindfulness-forløbet består af 8 gange af 2 timers varighed. Vi mødes en gang om ugen i gruppen. Du skal selv afsætte 30 minutter dagligt til hjemmetræning. Du får udleveret en CD med øvelser som du skal praktisere.

Undervisningen er gruppebaseret. Der er dog ikke tale om gruppeterapi, men træning i forskellige guidede meditationsøvelser, kropsscanning, siddende meditationsøvelser og lette yoga øvelser. 

 

Yderligere oplysninger fås på tlf. 72 53 60 62