Diabetesrehabilitering

Har du fået konstateret type 2 diabetes? Faaborg Midtfyn kommune har et tilbud til dig, der lever med type 2 diabetes. Vi arbejder med, at du får det bedre med din sygdom, så du – og ikke syg.

Målgruppen:

Tilbuddet er til borgere 18+, som har en nyopdaget eller tidligere kendt type 2 diabetes, uanset medicinsk behandling.

Pårørende er velkommen til at deltage i tilbuddet, uanset hvilken type tilbud der ønskes.

Formålet er:

At borgeren gennem vejledning, viden og sparring opnår bedst muligt udgangspunkt for håndtering af livet med diabetes såvel fysisk som mentalt.

Tilbuddet kan bestå af:

Hold forløb:

Forløbet varer 9 uger, hvor vi mødes 1 gang ugentligt i 3 timer (16-19). på holdet er der plads til 12-14 deltager samt pårørende. I forløbet arbejder vi med korte oplæg fra vejlederne, dialog og udveksling af erfaringer samt praktiske øvelser.

Digitalt forløb: 


Forløbet består af et E-læringsforløb, som er et selvstudie, hvor du kan få viden om livet med type 2 diabetes gennem tekst/ højtoplæsning, videoer og øvelser. Der vil også være mulighed for deltagelse i webinarer (online videomøder) med sundhedsprofessionelle. Webinarer foregår via din pc. Din pårørende har mulighed for at deltage i forløbet med dig.

Individuelt forløb: 


Forløbet består af individuelle samtaler, hvor du sammen med den sundhedsprofessionelle får viden, sparring og opsætter individuelle mål ift. hvad du ønsker at forandre i dit liv med diabetes. Din pårørende har mulighed for at deltage i forløbet med dig.

Hvilke sundhedsprofessionelle kan du møde i forløb?

Fysioterapeut, klinisk diætist, sygeplejerske, fodterapeut og psykolog.

Hvor og hvornår foregår undervisningen?

Det vil være forskelligt afhængigt af hvilket tilbud du benytter. Henvisning fra praktiserende læge: Uanset hvilket tilbud du ønsker at benytte skal du henvises fra din praktiserende læge. Du vil herefter blive kontaktet telefonisk ift. afklaring af hvilket forløb du ønsker (hold, digitalt eller individuelt).


Eventuelle spørgsmål til Det Mobile Sundhedscenter på telefon 1: 72 53 60 60 / telefon 2: 72 53 60 92