Rehabiliterende og forebyggende tilbud.

Forebyggende og rehabiliterende tilbud er tilbud, der udover træning også omfatter samtale og undervisning, om emner der har relevans for den sygdom du har. Emner kan fx. være kost, livsstil medicin, motionsvaner mv.

Hjerterehabilitering

Faaborg-Midtfyn Kommune har et tilbud til dig, der har fået en hjertesygdom. På hjerteholdet kombinerer vi den fysiske træning med muligheden for at dele erfaringer og spørgsmål med andre, der har en hjertesygdom. Tilbuddet er en del af et forløbsprogram, og foregår fysisk i Faaborg og Gislev. Tilbuddet kræver henvisning. 

Læs mere på sundhed.dk

KOL- Kursus

KOL-Kursus er for dig der har mild til moderat KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) indeholder træning, undervisning og gruppesamtale. Det foregår en gang om ugen i 8 uger, der er nye hold 4 gange årligt i henholdsvis Faaborg og Ringe. Holdet varetages af en fysioterapeut og en sygeplejerske. Der kræves lægehenvisning.

Se mere i vores folder om KOL - Kursus

Se mere på sundhed.dk

KOL 2 - kursus

KOL-Kursus 2 er for dig der har svær til meget svær KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) indeholder træning, undervisning og gruppesamtale. Det foregår en gang om ugen i 8 uger, der er nye hold 4 gange årligt i henholdsvis Faaborg og Ringe. Holdet varetages af en fysioterapeut og en sygeplejerske. Der kræves lægehenvisning.

Læs mere i folder om KOL kursus 1 og 2

Se mere på sundhed.dk

Stress-, depressions- og angstkurser

Lider du af stress, lettere depressioner eller angst.

Kursusforløbet strækker sig over 9 gange á 2,5 timer. - 6 gange med psykolog, alle gange foregår i naturen med deltagelse af naturvejleder og mindfulnessinstruktør, der som kursusleder deltager alle 9 gange.

Derefter et selvhjælpsgruppeforløb i minimum 3 måneder i henholdsvis Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn i Ringe eller Huset, Færgevej, Faaborg.

Kursusforløbet er rettet mod at sætte en selvhjælpsproces i gang ved at give deltagerne indsigt i de mekanismer, der fremkalder og vedligeholder negative tanke- og reaktionsmønstre. Deltagerne lærer at bruge værktøjer til at kunne tackle uro, bekymring og angst. Der tages afsæt i kognitiv terapi.

Kurserne er gratis og kræver lægehenvisning.

Vildmandskursus

Kursus for mænd, der har brug for at vende tilbage til hverdagen efter en livskrise som følge af diagnose som stress, angst, depression, kræft, hjerte-kar-sygdom, smerte, overvægt eller diabetes.

Vildmandskurset er et rehabiliteringstilbud, der foregår i naturen.

Kurset varer i 9 uger med en mødedag om ugen af tre timers varighed.

Kurset er udviklet ud fra den nyeste forskning og erfaringer om naturbaseret behandling og er en del af Simon Høegsmarks ph.d-projekt på Syddansk Universitet.

Kurset bygger på en metode med fire søjler:

  1. Natur og naturoplevelser
  2. Spontanopmærksomhed
  3. Kropsbevidsthed
  4. Fællesskab, fortællinger og bålterapi

Rygestop

Det Mobile Sundhedscenter tilbyder gratis rygestopkurser. På rygestopkurset får du værktøjer til at komme godt i gang med dit rygestop.

Yderligere oplysninger og tilmelding til rygestopinstruktør på telefon 72 53 60 62. Indtal gerne en besked på telefonsvareren.

Diabetesrehabilitering

Tilbuddet er til borgere, som har en nyopdaget eller tidligere kendt type 2-diabetes, uanset medicinsk behandling.

Vi arbejder med, at du får det bedre med din sygdom, så du - og ikke sygdommen bestemmer.

Du skal henvende dig til din praktiserende læge, der kan henvise til tilbuddet.

Osteoporose-kursus

 

"Mit liv med osteoporose" er et tilbud til borgere med knogleskørhed. På kurset kombinerer vi den fysiske træning med muligheden for at dele erfaringer og spørgsmål med andre, der har osteoporose Der vil være vejledning i emner som: Kost, motion, medicin, hjælpemidler, ergonomi, arbejdsstillinger mv.

Der er ikke kørselsordning til kurset. 

Din egen læge skal henvise dig til kurset. 

Der afholdes årligt 4 kurser, 2 i Ringe og 2 i Faaborg.


Læs mere om tilbuddet i vores folder "Mit liv med Osteoporose"

eller på sundhed.dk

Rygrehabilitering - for dig med kroniske rygsmerter

Rygrehabilitering er et tilbud til dig, der har kroniske rygsmerter. På kurset er der fokus på erfaringsudveksling, undervisning i smertehåndtering og tilpasset fysisk aktivitet.

 

 

 

Kræftrehabilitering

Har du fået konstateret kræft, kan vi tilbyde dig en kontaktperson. Kontaktpersonen, er enten en sygeplejerske eller fysioterapeut. Gennem samtaler kan du få vejledning i forbindelse med din kræftsygdom. Vi kan også hjælpe dig med at sammensætte relevante tilbud ud fra dine behov. 

Læs på sundhed.dk