Hjerneskadekoordinator

Hjerneskadekoordinatoren har det koordinerende ansvar for senhjerneskadede borgere over 18 år.

Hjerneskadekoordination

Hjerneskadekoordinatoren er borgerens og den pårørendes kontaktperson i kommunen og guider borgeren gennem det kommunale system.

Hjerneskadekoordinatoren skal sikre, at borgeren tilbydes et helhedsorienteret og tværfagligt forløb ud fra den rehabiliterende tankegang.

Hjerneskadekoordinatoren har det koordinerende ansvar for rehabiliteringsforløbet for senhjerneskadede over 18 år og fungerer derfor som bindeled mellem kommunens tilbud på hjerneskadeområdet.

Hjerneskadekoordinatoren er en del af et tværfagligt sammensat neuroteam. 

Forløb

Alle sager underbygges lægefagligt og neuropsykologisk i det omfang, dette er relevant for det kommende rehabiliteringsforløb.
 
Hjerneskadekoordinatoren indhenter således, med borgerens accept, relevante oplysninger om hjerneskadens omfang fra interne og eksterne samarbejdspartnere.
 
Alle oplysninger samles i en koordineret tværfaglig handleplan, som udarbejdes i samarbejde med borgeren.

Kontakt

Du kan kontakte hjerneskadekoordinator

Maria Cecilie Jensen

Telefon 72 53 63 34 

Kirkegyden 1b
Hillerslev
5750  Ringe