Demenskoordinator

Borger med demens eller mistanke om demens, samt deres pårørende kan få råd og vejledning, ved at kontakte demenskoordinator.

Demenskoordinatoren kan kontaktes direkte pr. telefon, mail eller brev, eller via hjemmeplejen - af enhver borger med behov for bl.a.:

  • Råd og vejledning om demens, udredning, pleje og behandling.
  • Støttende og vejledende samtaler til demensramte og deres pårørende.
  • Oplysning om og henvisning til kommunens tilbud til demensramte fx visitation, aktivitetstilbud og muligheder for aflastning.

Få mere at vide om demens på Nationalt Videnscenter for Demens eller på Sundhed.dk 

Kontakt demenskoordinatorerne

Ulla Rosager Dokkedahl
Tlf. 72 53 50 61
Kirkegyden 1B
Hillerslev
5750 Ringe

Eller

Eva Schou Corfitzen
Tlf. 72 53 50 62
Kirkegyden 1B
Hillerslev
5750 Ringe