Koordinatorteamet

Koordinatorernes rolle er at yde råd og vejledning samt sikre kvalitet og sammenhæng i rehabiliteringsforløbet