Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn

Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn danner rammen om den tværfaglige indsats for voksne med erhvervet hjerneskade, herunder demens.

Fælles for de indsatser, der tilbydes i Hjerneskadecentret er, at den enkelte borgers forløb tilrettelægges individuelt ud fra den rehabiliterende tankegang; det overordnede mål for alle indsatser er, at borger opnår et meningsfyldt liv med hjerneskade.
Hjerneskadecentret er indrettet i lyse og farverige lokaler, der nøje er afstemt efter den senhjerneskadede borgers udfordringer og behov.

Følgende tilbud er samlet i Hjerneskadecentret: Genoptræning, Neuropædagogisk Tilbud, Voksen Special Uddannelse (VSU), Koordinator funktion ift. Hjerneskade og Demens

Hjerneskadecentret rummer desuden Hjerneskadeforeningen og Ældresagens aktivitetstilbud, som fx samvær i caféen, Krea-værksted. 

 

 

 

Genoptræning

Efter akut opstået senhjerneskade varetages af fysio- og ergoterapeuter med særlige kompetencer inden for det neurofaglige område. Træningen foregår i Hjerneskadecentrets træningslokaler og/eller i borgers eget hjem.
Sygehuset udarbejder en Genoptræningsplan, (§ 140) når indlæggelsesperioden er overstået.
Fysio - og ergoterapeuten aftaler i samarbejde med den enkelte borger, hvad målet for genoptræningen skal være og der tages stilling til behov for fx hjælpemidler, talepædagog, optometrist og andre kommunale indsatser.

Neuropædagogisk Tilbud

Tilbuddet varetages af pædagogisk personale med særlige kompetencer inden for neuropædagogik.

I Hjerneskadecenterets neuropædagogiske tilbud tilbydes borgere i målgruppen forskellige former for aktiviteter med det sigtet at forbedre eller vedligeholde færdigheder eller livskvalitet.

Aktiviteterne spænder vidt fra fysisk træning og vandring i naturen over IT-hold og hold hvor der trænes kognitive strategier efter metoden KRAP.

Voksen Special Undervisning (VSU)

Er målrettet borgere, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning, og som ikke modtager andre tilbud.


Undervisningen varetages af lærer og talepædagog med særlige kompetencer inden for neuropædagogik.
Henvendelse om VSU sker via Hjerneskadekoordinator. Tilbuddet består i målrettet specialundervisning, der er tilpasset den enkelte deltagers forudsætninger og behov.
VSU bevilliges i korte tidsafgrænsede forløb og tilbuddet foregår enten på centret eller i borgeres eget hjem.

Læs mere på: VSU

Hjerneskadekoordinator

Er borgerens /pårørendes indgang til og kontaktperson i kommunen og guider borgeren gennem det kommunale system. Hjerneskadekoordinatoren sikrer at borgeren tilbydes et helhedsorienteret og tværfagligt forløb.

Henvendelse til Hjerneskadekoordinatoren alle hverdage på telefon: 72 53 63 34

Demenskoordinatorer

Koordinerer den kommunale indsats af tilbud til borgere med blivende eller progredierende hjerneskade, herunder demens. Demenskoordinator opsamler og formidler information, erfaringer og viden om demens.
Der tilbydes samtaler og gives vejledning og støtte til borgere og pårørende.
Henvendelse til Demenskoordinator på alle hverdage på telefon 72 53 50 61 eller 72 53 50 62.