Om genoptræning - det med småt

Her kan du læse om regler og vilkår for genoptræning.

Forløb

I samarbejde med terapeuten, udarbejder vi mål og plan for dit genoptræningsforløb.

Genoptræningen foregår så vidt muligt på træningscenter - individuelt eller på hold.

Ved behov kan genoptræningen foregå i eget hjem.

Som udgangspunkt kan du få genoptræning op til 10 gange. 

Ved behov er der mulighed for at visitere til forlængelse af genoptræningsforløbet. 

Frit valg

Der er mulighed for at vælge genoptræning i en anden kommune, hvis der er kapacitet det pågældende sted.

Hvis hjemkommunen ikke kan starte din genoptræning inden for 7 dage, har du ret til at vælge en privat leverandør. Dette skal du arrangere via følgende hjemmeside, hvor du også finder en vejledning. 

www.mingenoptraening.dk 

Meld afbud

Du skal melde afbud, hvis du er forhindret i at komme til genoptræning. 

Vi afslutter din genoptræning, hvis du udebliver uden afbud to gange. 

Tavshedspligt og samtykke

Alle medarbejdere har tavshedspligt. 

Du skal give samtykke til, at terapeuten må udveksle oplysninger med din læge, sygehuset, jobcentret eller andre samarbejdspartnere.

Kørsel

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transporten til træningscentret.

Har du ikke mulighed for dette, er der visse kørselsordninger. 

Snak med terapeuten eller ring 72 53 63 11 og få oplysninger om mulighederne for kørselsordning. 

Information og aktindsigt

Du har ret til at få information om din sygdom og om mulighederne for genoptræning og forebyggelse. 

Terapeuten har pligt til at føre journal over genoptræningsforløbet.

Du har ret til at læse din journal.

Klagemulighed

Ønsker du at klage over genoptræningen eller over afgørelser i forbindelse hermed, kan du kontakte:

Lotte Rørby Lagoni

Leder af:
Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

Telefon: 72 53 82 43

E-mail: lola@fmk.dk

Hvis du vil klage over den sundhedsfaglige behandling, skal det ske til:

Styrelsen for patientklager

Telefon: 72 33 05 00

På hjemmesiden www.stpk.dk finder du vejledning til dette. 

Klageskemaet finder du på www.borger.dk

Rygning, Alkohol og andre rusmidler

Der må ikke ryges i hjemmet, mens terapeuten opholder sig i boligen.

Du må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler, når du deltager i genoptræning. 

Kvalitetsstandard for genoptræning

I dokumentet kvalitetsstandard for genoptræning kan du læse om de vilkår Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder træning og de lovmæssig forhold der er gældende. 

Kvalitetsstandarder