Kørsel til genoptræning

Der gælder særlige regler for kørsel til genoptræning, du kan læse om dine muligheder for transport her.

Hovedregel

Som hovedregel skal du selv sørge for transporten til genoptræning uanset om træningen foregår på kommunens træningscenter eller på sygehuset og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller refusion.


Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan du blive visiteret til siddende transport med taxa.


Hvis træningen skal foregå på kommunalt træningscenter aftales kørslen med den trænende terapeut.


Det er Fynbus/Flextrafik, der udfører kørslen.