Genoptræning på hold

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi mange træningstilbud, der dækker mange forskellige behov. Du kan læse om de enkelte holdtilbud herunder.

Knæhold

Genoptræningstilbud til borgere med knæ problematikker fx rekonstruktion af korsbånd, luksation af knæskal, fjernelse/ beskadigelse af menisk, irritation af ledkapsel/slimfold, degeneration af ledbruks. Tilbuddet kræver henvisning

Læs mere på sundhed.dk

Samtræning for kræftramte

Samtræning for kræftramte er et tilbud til dig der har kræft. Du træner to gange om ugen sammen med andre kræftramte.Du får tilrettelagt et individuelt program og er tilknyttet en fysioterapeut. Henvisning fra egen læge er ikke nødvendig.

Ryghold - for dig der har en akut ryglidelse

Genoptræningstilbud til mænd og kvinder med rygproblematikker, både opererede og ikke-opererede.

Læs mere på sundhed.dk

Skulderhold

Med udgangspunkt i en individuel vurdering, tilrettelægger fysioterapeuten mål og træningsbehov. Du vil træne på holdet to gange om ugen. Du skal henvises til holdet.

Læs mere på sundhed.dk

Hold for brystoperede kvinder

Genoptræningstilbud til kvinder, der er opereret for brystkræft. Med udgangspunkt i en individuel vurdering tilbydes du holdtræning to gange om ugen. Træningen varetages af en fysioterapeut.

Læs mere på sundhed.dk

Genoptræning til senhjerneskadede

Den neurologiske genoptræning varetages af ergoterapeuter og/eller fysioterapeuter med speciale i genoptræningen af senhjerneskadede borgere. Terapeuterne  tilrettelægger genoptræningen i samarbejde med dig. Træningen kan være samtræning på hold eller individuel træning på center eller i dit hjem/nærmiljø.

læs mere på sundhed.dk

Har du brug for kontakt til en Hjerneskadekoordinator? Du kan kontakte Hjerneskadekoordinator Maria Cecilie Jensen, enten på macej@fmk.dk  eller på 72 53 63 34

Genoptræningshold

Genoptræningsholdet er til dig, der har oplevet fald i funktionsniveau efter sygdom eller indlæggelse. Det kan være efter lårbensbrud, almen svækkelse eller andre problematikker i bevægeapparatet. Tilbuddet kræver typisk henvisning fra egen læge eller sygehus.

Læs mere på sundhed.dk

Bækkenbundshold

Holdet henvender sig til dig der har brug for information, vejledning og træning af bækkenbunden. Kræver lægehenvisning. Hold i Faaborg og Ringe en gang ugentligt.

Læs mere på sundhed.dk

Allooplastikhold

Genoptræningstilbud til dig, der har fået fortaget  knæ- eller hoftealloplastik. Tilbuddet kræver henvisning.

Læs mere på sundhed.dk

Superviseret selvtræning

Selvtræning er et tilbud til dig der kan træne selv, men har behov for supervision. til holdet er der knyttet en fysioterapeut, og der er op til 6 deltagere. forud for træningen udarbejder terapeuten et individuelt program. Holdene etableres på alle træningscentre ved behov. Det er ofte personer med forskellige problemstillinger der træner på selvtræningsholdet. 

læs mere på sundhed.dk

Håndkirurgisk genoptræningshold

Holdet er for dig der har brug for genoptræning af hånd eller arm. Det kan være pga. operation af sener og led eller et brud på knogler. Træningen varetages af ergoterapeuter, og foregår i henholdsvis Faaborg og Ringe to gange om ugen.

Læs mere på sundhed.dk